Geschiedenis van 

Hwa Rang DoŽ  

  Hwa Rang DoŽ is een van de oudste vechtkunsten met een geschiedenis van meer dan 1800 jaar. In het begin, in het jaar 540, kwam Koning Chinhung aan de macht in Silla, één van de drie Koninkrijken van het schiereiland Korea. Hij gaf de beroemde Boeddhistische Priester Won Kwang Bopsa de opdracht om een elite leger van strijders te creëren. Won Kwang Bopsa ontwikkelde een systeem van vechtkunst dat in overeenstem­ming was met de wetten der natuur: Um en Yang. Hij noemde dit Hwa Rang DoŽ, de Weg van Kind naar Volwassenheid. Won Kwang Bopsa selecteerde jonge lieden van adel met goed gedrag en noemde hen Hwa Rang, Bloeiende Jeugd. Deze Hwa Rang kregen les in dansen, literatuur, kunst en wetenschappen, kunst van het oorlogvoeren, boogschieten en hand tot handgevecht. Het resultaat was een groep intellectuele strijders. De fiere vechtlust en technieken van de Hwa Rang werden een legende en hun verhalen zijn vastgelegd in poëzie en literatuur. Hun heldendaden zijn doorgegeven van generatie aan generatie en dienen als voorbeeld voor de jeugd van Korea.

De normen van zedelijkheid en goed gedrag (Hwa Rang Do Meng Sae), doorgegeven door Won Kwang Bopsa, zijn verdeeld in vijf regels en negen waarden, genoemd Hwa Rang Do O Kae en Hwa Rang Do Kyo Hoon. De ontwikkeling van deze regels en het uitvoeren hiervan zijn nog steeds van groot belang bij de training van de Hwa Rang DoŽ gevechtskunst. Zij worden na iedere les bij iedere Hwa Rang DoŽ school opgezegd.  

HWARANG O KAE
(The 5 rules of the Ancient Hwarang's code of ethics)

1. SA GUN E CHOONG - LOYALTY TO ONE`S COUNTRY.

2. SA CHIN E HYO - LOYALTY TO ONE`S PARENTS AND TEACHERS.

3. KYO WOO E SHIN - TRUST AND BROTHERHOOD AMONG FRIENDS.

4. IMJEON MUTWAE - COURAGE TO NEVER TO RETREAT IN THE
FACE OF THE ENEMY.

5. SALSEANG YOOTAEK - JUSTICE TO NEVER TAKE A LIFE
WITHOUT A CAUSE.

HWA RANG DOŽ KYOHOON
(Founder's nine teaching moralities)

1. IN
HUMANITY
2. UEI
JUSTICE
3. YAE
COURTESY
4. JI
WISDOM
5. SHIN
TRUST
6. SUN
GOODNESS
7. DUK
VIRTUE
8. CHOONG
LOYALTY
9. YONG
COURAGE

 

Desondanks vreesde de toenmalige overheid tijdens de Yi Dynasty (1392-1910) de macht en kennis van de Hwa Rang en zo werden deze ontbonden en verboden. Hierdoor konden enkele streng geselecteerde Hwa Rang hun speciale training alleen nog maar in het geheim laten plaatsvin­den in Boeddhistische kloosters in de bergen. Daar werd de kunst bewaard en doorgegeven van grootmeesters aan leerlingen tot aan de dag van vandaag. In 1960 kregen de twee broers Joo Bang en Joo Sang Lee (beiden getraind door Hoogste Grootmeester Suahm Dosa) toestemming om Hwa Rang DoŽ opnieuw te onderwijzen. Toen Suahm Dosa in 1969 overleed, volgde Joo Bang Lee hem op en is tot aan de dag van vandaag Supreme Grandmaster.  

Hwa Rang DoŽ is een zeer hoog ontwikkelde vechtkunst met daarin alle vormen van persoonlijk gevecht en geestelijke ontwikkeling, welke zijn gebaseerd op een gezonde balans van lichaam en geest. De leer van Hwa Rang DoŽ omvat alle geestelijke en lichamelijke disciplines om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. De basis van dit concept wordt weergegeven door het Um Yang Symbool, dat staat voor de eenheid en wisselwerking van twee tegengestelden, respect voor de wetten der natuur en leven met groot respect voor de mensheid. Dit respect komt ook tot uiting wanneer de gevorderde Hwa Rang DoŽ de mogelijkheid wordt geboden kennis te maken met een minder bekend aspect van Hwa Rang DoŽ; de gezondheidsleer. Deze studie omvat o.a. algemene geneeskunst, acupunctuur en acupressuur.

  Moderne geschiedenis

In 1960 werd de eerste voor publiek toegankelijke dojang (school) in Seoel (Korea) geopend. Hwa Rang Do vond al snel zijn weg naar California onder leiding van de 58ste generatie van grootmeester Dr.Joo Bang Lee. De bekendheid van Hwa Rang DoŽ in Amerika werd snel verspreid van de westkust tot de oostkust en vandaag de dag wordt Hwa Rang DoŽ gezien als de meest complete vechtkunst in de wereld. Eén van de eerste leerlingen van Dr.Joo Bang Lee was grootmeester Ki Nam Yum, hoofd van de oostkust van Amerika. Voordat hij zich in Amerika vestigde zette hij voet op de Filippijnse bodem om daar Hwa Rang DoŽ op te zetten. Eén van zijn eerste leerlingen daar was instructeur Henry Shin Duguil (3de Dan). Het was daar in de Filippijnen dat onze hoofdinstructeur Alex Krijger in contact kwam met deze instructeur. Met hulp heeft Alex Krijger deze instructeur naar Nederland kunnen halen om in Nederland Hwa Rang DoŽ op te zetten, waarna hij zelf de leiding kreeg om Hwa Rang DoŽ Nederland groot te maken en te maken wat het vandaag de dag is.

Terug naar Hoofdpagina